پالت چوبی

قیمت پالت چوبی و عوامل موثر بر آن

قیمت پالت چوبی مانند قیمت هر جنس دیگر همواره برای مشتریان حائز اهمیت است.
پالت چوبی نیز مانند هر محصول دیگری مشمول یک سری تغییرات قیمت می‌شود و این تغییرات قیمت مطمئناً روال و قوانین خاص خود را دارند.
اما واقعا عوامل موثر بر قیمت پالت چوبی چه چیزهایی هستند؟ آیا این تغییرات بسیار زیاد هستند یا تفاوت قیمت ها باهم چندان زیاد نیستند؟
در این مطلب به صورت کامل به این موارد خواهیم پرداخت.

عامل اول موثر بر قیمت پالت چوبی

اولین عامل موثر بر قیمت پالت چوبی همانطور که قابل حدس برای شما بود، قیمت روز چوب است.
ماده سازنده اصلی پالت چوبی، چوب است و این چوب از بازار تهیه می‌شود.
اگر قیمت چوب افزایش پیدا کند، قیمت پالت چوبی نیز افزایش پیدا می‌کند. مطمئنا این امکان وجود ندارد که قیمت ماده اولیه یک چیز ۲ برابر شود ولی قیمت محصول نهایی ثابت بماند.
حتی جنس چوبی که مورد استفاده قرار می‌گیرد قیمت متفاوتی دارد. مثلا فرق می‌کند که برای پالت چوبی شما از چوب درختان پهن برگ استفاده شود و یا از چوب درختان سوزنی برگ.
اما قیمت چوب های درختان سوزنی برگ معمولا در ایامی مثل اوایل بهار و هم چنین اواخر زمستان به نهایت خود می‌رسد.
(البته این مورد همیشگی نیست، ولی معمولا به این نحو است به دلیل افزایش تقاضا).

عامل دوم موثر بر قیمت پالت چوبی

چوب های خریداری شده و پس از تهیه شدن، مطمئنا نیاز به حمل و نقل دارند. هرچه حجم پالت چوبی خریداری شده بیشتر شود، هزینه حمل و نقل شما به ازای هر پالت چوبی کاهش پیدا می‌کند. مثلا فرض کنید یک ماشین، برای حمل پالت چوبی از تهران تا مشهد، ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، حال ظرفیت این ماشین فرضا ۵۰۰۰ عدد پالت چوبی است، شما اگر ۱۰۰۰ پالت چوبی انتقال دهید، باید ۱۰۰ هزار تومان به راننده پرداخت شود، اگر ۵۰۰۰ که ماکزیموم ظرفیت آن ماشین است هم پرداخت شود، باز باید ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. این تفاوت ارقام باعث یک پنچم شدن هزینه جابجایی پالت چوبی می‌شود.